بهره برداری از 2 هزار کیلومتر خط آهن
2022/09/01 15:44:40

به گفته گروه ملی خطوط ریلی چین، در نیمه نخست سال جاری میلادی بیش از 2 هزار کیلومتر خط آهن در سراسر چین به بهره برداری رسیده است.

  • 2022/09/01 15:44:40
  • GMT+08:00
  • /