بیش از ۴۰ درصد آمریکایی‌ها جنگ داخلی را محتمل می‌دانند
2022/08/31 15:13:38

بیش از ۴۰ درصد مردم آمریکا باور دارند که جنگ داخلی در آمریکا در ۱۰ سال آینده دست‌کم تا حدی محتمل است.

از زمان حمله به ساختمان کنگره، نگرانی‌ها نسبت به خشونت داخلی افزایش یافته است.

با این حال، بیشتر کارشناسان باور دارند که یک مناقشه مسلحانه تمام عیار، مانند جنگ داخلی آمریکا در سال‌ها ۱۸۶۱ تا ۱۸۶۵ هنوز نامحتمل است.

اما بسیاری نگران افزایش تقسیم‌بندی‌های شدید سیاسی و خشونت سیاسی آشکار هستند، خصوصا که جمهوری‌خواهانی که از دروغ‌های تقلب انتخاباتی ترامپ حمایت می‌کنند، نامزد انتخابات کنگره، فرمانداری و پست‌های کشوری کلیدی شده‌اند.

در یک نظرسنجی اکونومیست و یوگاو، ۶۵ درصد از شرکت‌کنندگان گفتند که از آغاز ۲۰۲۱ خشونت سیاسی افزایش یافته است. ۶۲ درصد از آنان هم گفتند که در سال‌های آتی خشونت سیاسی افزایش خواهد یافت.

همچنین از شرکت‌کنندگان این سوال پرسیده شد که به نظرشان در ۱۰ سال آینده چه قدر احتمال جنگ داخلی وجود دارد؟

۴۳ درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی گفتند که دست‌کم تا حدی جنگ داخلی را نامحتمل می‌دانند. این آمار میان دموکرات‌ها و مستقل‌ها ۴۰ درصد است. اما میان جمهوری‌خواهان این آمار ۵۴ درصد است.

  • 2022/08/31 15:13:38
  • GMT+08:00
  • /