پیشنهاد برگزاری بیستمین کنگره ملی حزب کمونیست چین در روز شانزدهم اکتبر
2022/08/30 20:00:08

 

دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین در 30 اوت جلسه ای را برای مطالعه مقدمات هفتمین جلسه عمومی نوزدهمین کمیته مرکزی حزب کمونیست چین و بیستمین کنگره ملی  این حزب برگزار کرد. شی جین پینگ، دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست چین، ریاست جلسه را بر عهده داشت.

در این جلسه مقرر شد که هفتمین نشست عمومی نوزدهمین کمیته مرکزی حزب کمونیست چین در تاریخ 9 اکتبر سال 2022 در پکن برگزار شود. دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین به هفتمین جلسه عمومی نوزدهمین کمیته مرکزی حزب کمونیست چین پیشنهاد خواهد کرد که بیستمین کنگره ملی حزب کمونیست چین در تاریخ 16 اکتبر در پکن برگزار شود.  

در این نشست تاکید شد که بیستمین کنگره ملی حزب کمونیست چین کنفرانس بسیار مهمی است که در برهه‌ای حساس برگزار می‌شود که کل حزب و مردم از همه اقوام در حال آغاز سفری جدید برای ساختن یک کشور سوسیالیستی مدرن  هستند و راهپیمایی به سوی دومین هدف صد ساله  مبارزه به جلو حرکت می کنند. این کنفرانس پرچم بزرگ سوسیالیسم با ویژگی های چینی را برافراشته خواهد کرد، با پایبندی بر   مارکسیسم-لنینیسم، تفکر مائوتسه دونگ، نظریه دنگ شیائوپینگ، اندیشه مهم "سه نماینده" و چشم انداز علمی توسعه  ،  اندیشه شی جین پینگ مبنی بر سوسیالیسم با ویژگی های چین در عرص حدید را به طور کامل اجرا خواهد کرد. ضمن مرور جدی به  کارهای  پنج سال گذشته، خلاصه کامل دستاوردهای عمده و تجربیات ارزشمند کمیته مرکزی حزب با محوریت رفیق شی جین پینگ  در اتحاد و رهبری کل حزب و  مردم از همه اقوام در حمایت و توسعه سوسیالیسم با ویژگی های چینی را نتیجه بندی می کند ، شرایط بین المللی و داخلی را عمیقا تجزیه و تحلیل می کند. الزامات جدید برای توسعه حزب و کشور در دوره جدید و سفر جدید و انتظارات جدید مردم را در نظر داشته ،   برنامه عمل و سیاست های کلان تدوین می کند، به پیشبرد رفاه مشترک همه مردم  و ترویج پروژه بزرگ جدید حزب سازی و ساخت جامعه بشری با سرنوشت مشترک ادامه میدهد  و برای ایجاد یک کشور سوسیالیستی مدرن به روشی همه جانبه  و ترویج جامع جوان سازی  ملت چین تلاش می کند.

در این کنگره  کمیته مرکزی جدید و کمیسیون مرکزی بازرسی انضباطی  جدید حزب کمونیست چین  انتخاب خواهند شد.

 

  • 2022/08/30 20:00:08
  • GMT+08:00
  • /