سازمان ملل: رنگین پوستان و اقلیت ها در ایالات متحده با تبعیض سیستماتیک رو به رو هستند
2022/08/31 11:32:51

کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل متحد گزارش پایانی درباره اجرای کنوانسیون بین‌المللی رفع تمامی اشکال تبعیض نژادی توسط ایالات متحده را روز 30 اگوست منتشر کرد. در این گزارش نوشته شد که جنایات ناشی از نفرت پراکنی و حوادث ناشی از سخنان تشویق آمیز برای نفرت و دشمنی در ایالات متحده در چند سال گذشته به طور قابل توجهی افزایش یافته و تعداد مرگ و میر و جراحات اقلیت ها به طور قابل توجهی افزایش یافته است.

در این گزارش آمده است: معافیت از مجازات مجریان قانون ایالات متحده و اعمال بیش از اندازه خشونت علیه رنگین پوستان و گروه های اقلیت همچنان ادامه دارد؛ دستگیری، حبس و سوء استفاده از رنگین پوستان و اقلیت ها در سیستم قضایی ایالات متحده برجسته است.

در این گزارش همچنین آمده است که  میزان مرگ و میر و بار دار کردن زنان رنگین پوست و اقلیت های ایالات متحده نسبت به سایر گروه ها بیشتر است و زنان با خطرات بیشتری برای بارداری ناخواسته رو به رو هستند. علاوه بر این، در ایالات متحده، همه‌گیری کرونا تاثیر منفی بیشتری بر افراد رنگین پوست و اقلیت‌ها از نظر میزان آلودگی و مرگ و میر گذاشته است.

  • 2022/08/31 11:32:51
  • GMT+08:00
  • /