برداشت محصول گردو
2022/08/31 11:37:00

برداشت محصول گردو در شیانگ یانگ استان هوبی

بیش از ۲۰ هزار باغ گردو در این شهر آماده برداشت هستند. سیاست های دولت محلی برای توسعه کاشت گردو، به بهبود وضعیت زندگی کشاورزان کمک فراوان کرده است.

  • 2022/08/31 11:37:00
  • GMT+08:00
  • /