نقاشی روی دیواره داخلی بطری
2022/08/30 11:43:14

وانگ زی یونگ، هنرمند اهل شهر هنگ شویه استان هه بی در شمال چین تمام تلاش خود را برای زنده نگه داشتن هنر نقاشی روی دیواره داخلی بطری ها به کار گرفته است.

  • 2022/08/30 11:43:14
  • GMT+08:00
  • /