کمپینگ شبانه
2022/08/30 11:46:42

کمپانی چیملونگ چین یک کمپینگ شبانه ترتیب داده که بازدیدکنندگان را به کوسه ها نزدیک می کند. این محل در گوانگ دونگ چین راه اندازی شده است.

  • 2022/08/30 11:46:42
  • GMT+08:00
  • /