بازار گل دون آن شهر کون‌مینگ
2022/08/29 14:25:54

بازار گل دون آن شهر کون‌مینگ

این بازار گل به رونق گرفتن بازارهای شبانه و مصرف گل، گردشگری و تجربه متفاوت فرهنگی در استان یون نام واقع در جنوب غربی چین کمک بسیار کرده است.

  • 2022/08/29 14:25:54
  • GMT+08:00
  • /