سقفی از جنس کیوی
2022/08/26 12:48:17

در فصل برداشت کیوی، باغداران شهر زائو جوآنگ استان شان دونگ یک سقف رویایی از جنس کیوی بالای سر خودشان می بینند.

  • 2022/08/26 12:48:17
  • GMT+08:00
  • /