باران مصنوعی با استفاده از پهپادهای ساخت چین
2022/08/26 12:50:46

چین با استفاده از پهپاد وینگ لونگ- اچ ۲ ساخت خود توانسته است خشکسالی در استان سی چوان واقع در جنوب کشور را مهار کند. این پهپاد با شعله کردن ۲۰ میله یدید نقره در طول یک پرواز ۴ ساعته توانست برای این منطقه دچار خشکسالی باران مصنوعی ایجاد کند.

  • 2022/08/26 12:50:46
  • GMT+08:00
  • /