برداشت برنج در منطقه شی شیانگ تانگ منطقه خودمختار قوم جوآنگ گوانشی
2022/08/26 12:45:15

برداشت بیش از دو هزار مو برابر ۱۳۴ هکتار برنج از شالیزارهای در منطقه شی شیا تانگ منطقه منطقه خودمختار قوم جوآنگ گوانشی در جنوب چین، که امسال میانیگین برداشت برنج از هر مو از این زمین ها به ۴۰۰ کیلوتر رسیده است. 

  • 2022/08/26 12:45:15
  • GMT+08:00
  • /