کشف آثار باستانی جدید در «سان شینگ ‌دویی»
2022/08/26 10:23:04

محوطه باستانی «سان شینگ‌ دویی» در شهر گوانگ هان استان سی چوان چین با مساحت 12 کیلومتر مربع، قدمتی بین 3 تا 5 هزار دارد. باستانی ترین و قدیمی ترین آثار فرهنگی کشف شده در جنوب غربی چین همه در این محوطه باستانی قرار دارند. در روزهای اخیر، آثار باستانی جدید در «سان شینگ ‌دویی» یافته شده که در اینجا با هم نگاهی به آنها خواهیم انداخت:

△ اژدهای تک شاخ با بینی شبیه به خوک

طول این اثر باستانی نزدیک به 1.3 متر است و یک شاخ در وسط پیشانی آن وجود دارد. روی سر و گردن نقش هایی شبیه به فلس کشیده شده و روی بدنش نقش بال دیده می شود که همگی از نقش برجسته ساخته شده اند. بینی آن نیز مربعی و پهن است.

△پرنده برنزی با بالهای توخالی

بال های این پرنده برنزی توخالی است و تنها پرنده برنزی با بال های توخالی است که در «سان شینگ‌ دویی» یافت شده است. بال های این پرنده برنزی در مقایسه بدن بسیار کوچکی که دارد به طرز خارق العاده ای بلند هستند.

△حیوان چهاربال

جانور چهاربال اولین جانور بالدار کشف شده در سان شینگ ‌دویی است. این جانور اسطوره ای کوچک یک جفت بال بر روی شانه ها و باسن خود دارد. در پشت آن شیئی شبیه درخت آسمانی دیده می شود. سر این جانور کوچک چهاربال گرد و دندان های آن تیز است.

  • 2022/08/26 10:23:04
  • GMT+08:00
  • /