استاد تعادل!
2022/08/25 16:26:46

مجسمه یک پاندا که با استفاده از یک شاخه بامبو و از روی یک طناب باریک در حال عبور از رودخانه است تبدیل به یکی از جاذبه های دیدنی جدید شهر چنگ دو، مرکز استان سی چوان در جنوب غربی چین شده است.

  • 2022/08/25 16:26:46
  • GMT+08:00
  • /