ند پرایس: پاسخ نظرات ایران را به اتحادیه اروپا ارسال کردیم
2022/08/25 08:17:25

 «ند پرایس» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه در بیانیه ای اعلام کرد: بررسی پیشنهادهای ایران در خصوص پیش‌ نویس توافق هسته‌ ای را تکمیل کرده‌ و به اتحادیه اروپا ارسال کرده‌ ایم.

این در حالیست که ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران پیشتر از دریافت پاسخ دولت آمریکا به نظرات جمهوری اسلامی ایران برای حل و فصل موضوعات باقی‌ مانده در مذاکرات رفع تحریم، از طریق هماهنگ‌ کننده اروپایی گفتگوها طی عصر امروز خبر داده بود.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد: بررسی دقیق نظرات طرف آمریکایی آغاز شده و جمهوری اسلامی ایران پس از تکمیل بررسی‌ ها، نظرات خود در این رابطه را به هماهنگ‌ کننده اعلام خواهد کرد

  • 2022/08/25 08:17:25
  • GMT+08:00
  • /