تصاویری زیبا از لباس های سنتی - میراث فرهنگی ناملموس ماندگار چین
2022/08/25 10:02:01

هفتمین نمایشگاه میراث فرهنگی ناملموس چین در شهر جی نان استان شان دونگ در شرق چین از ۲۵ تا ۲۹ اگوست برگزار می شود. در حاشیه این فعالیت، یک نمایشگاه میراث فرهنگی ناملموس درباره لباس های سنتی چین نیز برپا می شود.


  • 2022/08/25 10:02:01
  • GMT+08:00
  • /