افزایش مستمر جرایم ناشی از نفرت در امریکا
2022/08/25 14:23:52

بر اساس آمار مرکز مطالعۀ نفرت و افراط‌گرایی، جرایم ناشی از نفرت در شهرهای بزرگ ایالات متحده در نیمۀ نخست سال ۲۰۲۲، در مقایسه با دو سال پیش، افزایش یافته است.

اطلاعات گردآوری شده از ادارات پولیس ۱۵ شهر بزرگ ایالات متحده که جمعیت مجموعی آن به ۲۵.۵ میلیون نفر می‌رسد، نمایانگر افزایش جرایم ناشی از نفرت در این شهرها است.

ادارۀ تحقیقات فدرال ایالات متحدۀ امریکا جرم ناشی از نفرت را این گونه تعریف کرده است: "تخلف جنایی بر ضد یک شخص یا ملکیت که قسماً یا کلاً از تعصب مهاجم بر ضد یک نژاد، دین، معلولیت، گرایش جنسی، قومیت، جنسیت یا هویت جنسی ناشی شده باشد".

جرایم ناشی از نفرت در ایالات متحده در چند سال اخیر رو به افزایش بوده است که احساسات ضد آسیایی تباران در جریان همه‌گیری کووید۱۹ و ضدیت با سیاه پوستان به ویژه پس از تظاهرات به کشته شدن جورج فلوید در بازداشت پولیس، را می‌توان به عنوان دو عامل عمدۀ آن برشمرد.

در صورتیکه جرایم ناشی از نفرت در ایالات متحده تا پایان سال روان همچنین افزایش یابد، این چهارمین سال متوالی خواهد بود که شاهد افزایش این جرایم است.

  • 2022/08/25 14:23:52
  • GMT+08:00
  • /