سیستم نظارت واکسن‌ چین از دور جدید ارزیابی سازمان جهانی بهداشت عبور کرد
2022/08/24 11:02:48

  

23 اگوست/1 شهریور، سازمان جهانی بهداشت عبور چین از ارزیابی سیستم نظارت ملی واکسن‌ را اعلام کرد.

ارزیابی سازمان جهانی بهداشت بر سیستم نظارت ملی واکسن‌، یک اقدام مهم و ابزار موثر برای ارزیابی توانایی نظارت ملی واکسن و نوعی بررسی و ارزیابی بین ‌المللی مورد تایید سراسر جهان است که به‌ طور علمی و جامع صورت می گیرد و نماد سطح نظارت ملی واکسن یک کشور است.

عبور از این ارزیابی، نه تنها نشان می دهد که چین دارای یک سیستم نظارتی باثبات، کارآمد، کامل و یکپارچه است، بلکه می تواند از کیفیت واکسن ‌های تولید شده، واردات یا گردش قابل کنترل در چین، ایمنی و موثر بودن آن نیز اطمینان حاصل کند، همچنین این ارزیابی مبنای مهمی برای صادرات واکسن چین به جهان است.

با توجه به این که سیستم نظارت واکسن چین از این بار ارزیابی سازمان جهانی بهداشت عبور کرده است، در آینده می تواند نقش فعال‌ تری در عرضه جهانی واکسن داشته باشد و به ارتقای دسترسی و قیمت مناسب واکسن در جهان، به ویژه در کشورهای در حال توسعه کمک کند.

  • 2022/08/24 11:02:48
  • GMT+08:00
  • /