ذوب یخ های گرینلند: فاجعه زیست محیطی یا یک اتفاق غیرمنتظره؟!
2022/08/24 11:00:11

 

تغییرات اقلیمی سبب ذوب شدن یخچال های طبیعی گرینلند شده و فرصت ‌هایی را برای سرمایه ‌گذاران برای جست و جوی مواد معدنی فراهم آورده است. اما، خرس ‌های قطبی و سایر گونه ‌ها با زیستگاه ‌های در حال ناپدید شدن روبه ‌رو هستند ، به دنبال تسریع ذوب شدن یخچال های طبیعی ،  قطعا بشر در آینده با بحران ‌های اقلیمی شدیدتری روبه ‌رو خواهد شد.

  • 2022/08/24 11:00:11
  • GMT+08:00
  • /