پرورش ماهی در شالیزارها
2022/08/22 10:52:31

شالیکاران بخش جیان هه استان گویی جوئو چین، در شالیزارها ماهی پرورش می دهند که یک روش دوستدار محیط زیست برای کشت برنج محسوب می شود.

  • 2022/08/22 10:52:31
  • GMT+08:00
  • /