کنفرانس جهانی ربات 2022
2022/08/22 10:57:50

از روبات های بیومیمتیک پیشرفته گرفته تا ربات های پزشکی و ربات های کشاورزی که می توانند میوه بچینند، بیش از 500 مجموعه در کنفرانس جهانی ربات 2022 به نمایش گذاشته شده است که چشم اندازی از زندگی در آینده را به بازدیدکنندگان نشان می دهد!

  • 2022/08/22 10:57:50
  • GMT+08:00
  • /