روزنامه چینی: دست آمریکایی ها به خون مردم خاورمیانه آغشته است
2022/08/20 08:29:16

روزنامه خلق چین در کاریکاتوری به نقش مخرب آمریکا در خاورمیانه پرداخته است و گفت که آمریکایی‌ها ندای آزادی، دمکراسی و حقوق انسان سر می‌دهند درحالی که دست آنها به خون ساکنان خاورمیانه آغشته است.

آمریکایی ها در سال های گذشته به بهانه حقوق بشر دست به جنایت می‌زند.

آمریکا با اقدامات قلدرمآبانه خود خاورمیانه را به زیر سلطه خود ظبرده است، به طوری که برای رسیدن به این کار حقوق بین‌الملل و سازمان ملل متحد را زیر پا گداشته است، همچنان که حق زندگی را از اهالی این مناطق گرفته‌ است.

براساس پژوهشی که پروژه هزینه جنگ وابسته به دانشگاه براون آمریکا منتشر کرده، آمده که ۱۷۴ هزار نفر به صورت مستقیم در جنگ افغانستان کشته شدند که ۲۷ هزار نفر آنان غیر نظامی بوده است.

همچنین در طول ۲۰ سال جنگ در أفغانستان، حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار أفغانستانی به خارج از این کشور آواره شدند.

  • 2022/08/20 08:29:16
  • GMT+08:00
  • /