تلاش چین برای عمومی‌سازی علم
2022/08/20 14:27:10

کارشناسان اعلام کردند ارتباط‌گران علم چین این شجاعت را پیدا کرده ‌اند تا با راه‌های اصیل‌تر، خلاقانه و با کیفیت‌تر علم را عمومی‌سازی کنند؛ آنها برای این اقدام از کتاب گرفته تا بازی‌های ویدئویی استفاده می‌کنند تا از فرهنگ چین یا دستاورهای علمی و فناوری اخیر دانشمندان چینی، الهام بخشی نمایند.

سه شنبه مصادف بود تا رونمایی از اولین برنامه ملی عمومی سازی علم و فناوری که هدف آن باسوادسازی علمی 15 درصد جمعیت چین تا سال 2025 است.

طبق این برنامه ملی، منابع آموزش علم و رویدادهای بیشتری ایجاد خواهد شد، دامنه و مقیاس عمومی‌سازی علم توسعه خواهد یافت، ایجاد کارهای اصیل و با کیفیت عمومی‌سازی علم تسهیل می‌شود، استعدادها تربیت می‌شوند و تعامل و همکاری بین‌المللی ارتقاء می‌یابد.

برنامه مذکور توسط وزارت علم و فناوری، اداره تبلیغات کمیته مرکزی حزب کمونیست چین و انجمن علم و فناوری چین تدوین شده است.

«لی یوچی» رئیس حزب شاخه استان «شان‌نشی» انجمن علم و فناوری چین گفت که هم حزب و هم کشور، عمومی‌سازی علم را با اهمیت می‌دانند به گونه‌ای که «شین جین پینگ» رئیس جمهور آن را به اندازه نوآوری‌های علمی و فناوری مهم می‌داند.

وی طی مراسم افتتاحیه نشست سالانه انجمن نویسندگان علمی چین در روز پنجشنبه گفت: عمومی‌سازی علم پایه و اساس ارتباط علم است. این کار به شروع الهام‌های علمی و ارتقاء سواد علمی عموم مردم کمک می‌کند و نقش مهمی در فرهنگ نوآوری چین ایفاء می‌نماید.

  • 2022/08/20 14:27:10
  • GMT+08:00
  • /