طعم خوش یک تابستان آرام در مزارع شیانگ یانگ
2022/08/19 12:27:39

اواسط تابستان است و کشاورزان شیانگ یانگ در استان هو بی چین، مشغول برداشت خوشه های طلایی گندم هستند. در این مزارع علاوه بر گندم برنج هم کشت می‌شود و از ماهی و اردک نیز نگهداری می کنند. با پایان کار، کشاورزان از شالیزارهای زیست محیطی، میگو صید می کنند و با فلفل محلی یک خوراک خوشمزه درست می کنند تا با خوردن آن کنار یکدیگر خستگی یک روز کار سخت را از تن به در کنند.

  • 2022/08/19 12:27:39
  • GMT+08:00
  • /