لذت دریانوردی در آبهای «چین هوانگ دائو»
2022/08/19 11:21:27

مدتی است که بیش از صد ملوان جوان از حضور در آبهای بندر چین‌هوانگ‌دائو استان هه بی در شمال چین لذت می برند. این جوانان مشغول گذراندن یک اردوی دریانوردی تابستانی هتسند که توسط مرکز دریانوردی پکن ترتیب داده شده است.

 در منطقه جدید بندر بی‌دای‌هه با ۸۲ کیلومتر خط ساحلی یک پایگاه ویژه وجود دارد که بزرگترین پایگاه آموزش ملوانی برای جوانان در شمال چین به شمار می رود. 

  • 2022/08/19 11:21:27
  • GMT+08:00
  • /