سمپاشی روی مزارع کشاورزی با پهپادهای چینی
2022/08/19 11:22:33

نیکرون هانسرا، هدایت کننده پهپاد اهل تایلند با استفاده از یک پهپاد چینی مشغول سمپاشی روی مزارع است. به گفته او استفاده از پهپاد می تواند کار کشاورزی را ساده تر، ایمن تر و پربازده تر کند.

  • 2022/08/19 11:22:33
  • GMT+08:00
  • /