افزایش حمایت چین از فرزندآوری و فرزندپروری
2022/08/18 15:19:40

مقامات چینی دستورالعملی را صادر کرده‌اند که طبق آن مجموعه‌ای از سیاست‌های حمایتی برای قبل و بعد از تولد فرزندان به اجرا در می‌آید که بر اساس آن در درازمدت توسعه متوازن جمعیت رخ خواهد داد.

این اقدامات شامل خدمات بهتر مراقبت از مادر و خدمات مراقبت از کودکان با منافع عمومی، بهبود سیاست‌های مرخصی زایمان برای والدین، سیاست‌های ترجیحی در مورد مسکن و مالیات، و تقویت مراکز شغلی دوستدار باروری  بر اساس دستورالعملی هستند که روز سه‌شنبه توسط کمیسیون بهداشت ملی با همکاری 16 بخش دیگر منتشر کرد.

در سال های اخیر، چین شاهد افزایش تعداد افراد تحت پوشش بیمه زایمان بوده است. در سال 2021، این تعداد به 240 میلیون نفر رسید که 1.5 برابر سال 2012 است.

بر اساس این دستورالعمل جدید دولت های محلی میتوانند راه هایی را برای گسترش پوشش بیمه زایمان بررسی کنند تا بتوانند کارکنانشان را در شرایط انعطاف پذیرتری فرار دهند.

این دستورالعمل همچنین به اقدامات دیگری اشاره میکند، مانند ایجاد یک محل کار مناسب برای باروری، تشویق شیوه‌های کاری انعطاف‌پذیر که شامل حفاظت از حقوق و منافع قانونی و شغلی افراد میشود.

هونگ شا، یکی از مقامات فدراسیون اتحادیه‌های کارگری سراسر چین، گفت که تلاش‌های بیشتری از جمله فراهم کردن اتاق‌های شیردهی برای رفع نگرانی‌های مادران شاغل انجام خواهد شد.

  • 2022/08/18 15:19:40
  • GMT+08:00
  • /