تحلیلگر انگلیسی: دموکراسی چینی بسیار کارآمدتر از دموکراسی غربی است
2022/08/18 15:35:05

«کارلوس مارتینز» مفسر سیاسی پلتفرم «دوستان چینِ سوسیالیست» در مصاحبه‌ای گفت: چین به شکل معناداری بسیار دموکراتیک‌تر از کشورهای غربی است.

وی افزود: مردم در غرب تصورشان از چین یک سیستم غیردموکراتیک است زیرا مدلی متفاوت از سبک پارلمانی غربی دارد. اما واقعیت این است که دموکراسی بسیار موثرتر از نمونه غربی آن در زمینه نمایندگی از منافع مردم عادی است.

کارلوس در ادامه به رویکردهای متفاوت مقابله با پاندمی کووید-19 توسط چین و کشورهای غربی پرداخت.

وی گفت: در ایالات متحده بیش از یک میلیون نفر به دلیل کرونا جان باختند در حالیکه در چین این رقم بیش از پنج هزار نفر بود. اگر چین راهبرد مشابه آمریکا را در پیش می‌گرفت، باید انتظار مرگ بیش از چهار میلیون نفر را می‌کشید. اما در عوض، یک بسیج ملی برای کنترل ویروس در پیش گرفت و از جان مردم محافظت کرد.

مارتینز تصریح کرد: چین جان مردم را بر سود،‌ ارجحیت داد و این تفاوت اساسی میان حکمرانی در چین و حکمرانی در غرب است.

  • 2022/08/18 15:35:05
  • GMT+08:00
  • /