خنک کردن حیوانات در هوای گرم و شرجی شانگهای
2022/08/17 16:25:13

کارکنان باغ وحش شانگهای برای خنک کردن حیوانات باغ وحش در هوای گرم و شرجی این روزها از هیچ کاری دریغ نمی کنند.

  • 2022/08/17 16:25:13
  • GMT+08:00
  • /