شی جین پینگ: ما از توسعه منطقه شمال شرقی اطمینان کامل داریم
2022/08/17 14:44:44

شی جین پینگ رییس جمهوری خلق چین بعد از ظهر روز سه شنبه 25 مرداد 16 اوت ضمن بازدید از پارک جنگلی دونگ هو شهر جین جوئو استان لیائو نینگ واقع در شمال شرقی چین، صمیمانه با مردمی که در پارک سرگرم و تفریح می کردند، گفت و گو کرد.

شی جین پینگ در این بازدید اعلام کرد: روند حاکم بر مدرنیزاسیون چین، ایجاد رفاه عمومی برای همه مردم است و نه به ثروت رساندن یک عده معدود. پس از هجدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین در سال 2012، کمیته مرکزی حزب به تعمیق پیشبرد راهبرد توسعه شمال شرقی پرداخته است. وی تاکید کرد: باید ضمن ادامه اجرای مطلوب این راهبرد، به تسریع تعدیل ساختار صنعتی پرداخت تا با اصلاحات و توسعه عصر سازگار باشد. ما از توسعه منطقه شمال شرقی اطمینان کامل داریم.

  • 2022/08/17 14:44:44
  • GMT+08:00
  • /