جین جوئو- شهر درخشان و باشکوه
2022/08/17 15:11:05

شهر «جین جوئو» در استان «لیائو نینگ» یکی از شهرهای گشوده و گسترده در منطقه شمال شرقی چین است که با بیش از دو هزار سال قدمت از نظر تاریخی و فرهنگی ارزش بسیار دارد.

شهر جین جوئو در قدیم به خاطر تجارت مشهور بود و اکنون نیز یک بندر پویا و پرنشاط در چین به شمار می‌رود و به خاطر وضعیت محیط زیست خوبی که دارد، یک محل مناسب برای زندگی محسوب می‌شود.

  • 2022/08/17 15:11:05
  • GMT+08:00
  • /