رونمایی چین از طرح توسعه فرهنگی 2025-2021
2022/08/17 17:30:32

دولت چین از طرح توسعه فرهنگی خود برای برنامه پنج ساله چهاردهم (2025-2021) با هدف ارتقاء فرهنگ سوسیالیستی و ساخت چین به عنوان کشوری با یک اساس قدرتمند در این زمینه، رونمایی کرد.

این طرح با روح کشور و ملت و همچنین روح حکمرانی ملی خواندنِ فرهنگ تاکید دارد که بدون رفاه و توسعه فرهنگ سوسیالیستی، مدرنیزاسیون سوسیالیستی اتفاق نخواهد افتاد.

بر اساس اهداف و وظایفی که در طرح مذکور آمده است، هدف چین ارتقاء آداب و رفتار اجتماعی، نیاز بیشتر به فرهنگ چینی و بهبود بیشتر نظام فرهنگی است.

این طرح که مشترکا توسط دفاتر عمومی کمیته مرکزی حزب کمونیست و شورای دولتی رونمایی شده، در راستای خطوط کلی برنامه پنج ساله چهاردهم (2025-2021) برای توسعه اقتصادی و اجتماعی ملی و اهداف طولانی مدت منتهی به سال 2035 است.

  • 2022/08/17 17:30:32
  • GMT+08:00
  • /