چین برای جمع آوری 300 میلیارد یوان اوراق بهادار صدور می‌کند
2022/08/17 11:10:02

 

کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی چین سه‌شنبه 16 اگوست/ 25 مرداد، با برگزاری نشست خبری اعلام کرد که چین با صدور اوراق بهادار 300 میلیارد یوان سرمایه جمع‌آوری می‌کند تا سرمایه پروژه‌ها در زمینه‌های کلیدی زیرساختی تکمیل شده و به شکل‌گیری سرمایه‌گذاری دقیق و موثر کمک شود.

بنا به اطلاعات، ابزارهای مالی توسعه مبتنی بر سیاست عمدتا شامل پنج حوزه کلیدی زیرساخت‌ها می‌شود که شامل ایجاد شبکه‌های حمل و نقل، آبیاری و انرژی، ارتقای زیرساخت‌های صنعتی، زیرساخت‌های شهری، زیرساخت‌های کشاورزی و روستایی و زیرساخت‌های امنیت ملی؛ و هم چنین حوزه نوآوری‌های فناوری عمده، آموزش حرفه‌‌ای  و پروژه‌‌های دیگر که می‌تواند با اوراق قرضه ویژه دولت محلی سرمایه‌گذاری شود.

در مرحله بعدی، چین بررسی و انتخاب پروژه‌ها بعدی را تسریع می‌بخشد.

 

  • 2022/08/17 11:10:02
  • GMT+08:00
  • /