قلب سوزان
2022/08/17 16:27:30

در پی ایجاد یک شکاف جدید در شبه جزیره «ریکیانیس» در فاصله ۳۵ کیلومتری شهر «ریکیاویک» ایسلند هم اکنون مواد مذاب از «دل» #آتشفشان «فاگراداسفیال» در حال جوشیدن هستند. این فورانها از ۳ اوت تا کنون ادامه داشته است.  


  • 2022/08/17 16:27:30
  • GMT+08:00
  • /