برداشت شالی در جزیره «گوانگ یانگ»
2022/08/17 16:29:29

شالیکاران جزیره گوانگ یانگ شهر چونگ چینگ در جنوب غربی چین هم اکنون در حال برداشت محصول برنج هستند و درخشش شالیزارهای طلایی در نور خورشید یک منظره زیبای روستایی را رقم زده است

  • 2022/08/17 16:29:29
  • GMT+08:00
  • /