آمریکا: درخواست ایران برای لغو تحریم‌ها جایی برای دستیابی به توافق وجود ندارد.
2022/08/17 11:43:49

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اظهار داشت که درخواست‌ ایران برای لغو تحریم‌ها جایی برای دستیابی به توافق ندارد.

روز سه شنبه16 اگوست به وقت محلی، ند پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده در جلسه ای گفت که ایران همواره خواسته‌هایی غیرمرتبط با توافق هسته‌ای سال 2015 ایران، از جمله لغو تحریم‌های اقتصادی خود، مطرح کرده است.

پرایس گفت: جایی برای مذاکره درباره این درخواست وجود ندارد و اگر ایران بخواهد تحریم های مربوط را لغو کند، باید رفتار اساسی خود را تغییر دهد. وی همچنین خاطرنشان کرد که ایالات متحده با دیدگاه اساسی اتحادیه اروپا موافق است، یعنی در مذاکرات توافق هسته ای ایران "هر چیزی که می توان درباره اش مذاکره کرد" مورد مذاکره قرار گرفته است.

  • 2022/08/17 11:43:49
  • GMT+08:00
  • /