چین با صدور برنامه عملیاتی جدید در پی تقویت نوآوری سازمانی است
2022/08/16 14:43:26

مقامات چینی به منظور تحریک ظرفیت فناوری و نوآوری شرکت ها، در روز دوشنبه یک برنامه عملیاتی منتشر کردند.

برنامه عملیاتی 2022 تا 2023 چین که به طور مشترک توسط وزارت علوم و فناوری و وزارت دارایی این کشور صادر شده است، اقدامات حمایتی را در 10 حوزه مشخص می کند که از جمله آنها میتوان به ایجاد مکانیزمی برای مشارکت منظم شرکت ها در تصمیم گیری های نوآورانه علمی این کشور اشاره کرد.

این سند به اجرای مشوق‌های مالیاتی برای حمایت از شرکت ها در زمینه تحقیقات پایه مرزی متعهد شده است.

این سند همچنین خواستار حمایت مالی، مانند سرمایه گذاری خطرپذیر برای نوآوری سازمانی و دسترسی بیشتر سازمانی به منابع علمی - فناوری و سناریوهای کاربردی است.

این سند برای تسهیل همکاری بین‌المللی، بر حمایت از شرکت‌ها در ساخت مراکز نوآوری علمی در خارج از کشور، و مراکز نوآوری و کارآفرینی فراساحلی تأکید می‌کند.

بر اساس این برنامه عملیاتی، مؤسسات تحقیق و توسعه با بودجه خارجی تشویق می شوند تا در پروژه های دولتی علم و فن ‌آوری شرکت کنند.

  • 2022/08/16 14:43:26
  • GMT+08:00
  • /