پشت پرده سفر پلوسی به تایوان
2022/08/16 15:17:06

از سال 1950 همزمان با جنگ دو کره که باعث رودرویی نظامی چین و آمریکا شد، این دو کشور کش و قوسهای سیاسی و اقتصادی را با یکدیگر آغاز کردند. با شتاب گرفتن چرخ اقتصاد چین و توسعه برنامه های اقتصادی این کشور، دولت ایالات متحده، چین را به عنوان اولین رقیب سیاستهای توسعه طلبانه آمریکا معرفی کرد.

جنگ تجاری دونالد ترامپ آشکارترین رودررویی ایالات متحده با چین بود تا اینکه رسانه ها از سفر نانسی پلوسی به تایوان خبر دادند. جزیره ای که با نظامی متفاوت بخشی از کشور چین است و آمریکاییها از آن به عنوان اهرم فشار بر علیه چین استفاده می کنند.

نانسی پلوسی اولین زنی است که کرسی ریاست مجلس سنای آمریکا را در اختیار گرفت است. زنی برخاسته از یک خاندان ایتالیایی تبار که به واسطه سوابق سیاسی پدرش و نیز شرکت کردن همراه با قدری حرکات موزون در مهمانی مراسم تحلیف جان اف کندی در 20 ژانویه 1961  به محافل سیاسی معرفی شد.

فعالیت دیگری که ورود نانسی پلوسی به محافل سیاسی را تسهیل کرد، جمع آوری اعانه برای هم حزبیهای دموکراتش بود . مبالغی که او در شهر سانفرانسیسکو از سرمایه داران چینی مخالف سیاست چین واحد و طرفدار جدایی تایوان می گرفت. پولهایی که از پلوسی یک سیاستمدار چین ستیز ساخت.

اگرچه او به عنوان یک دموکرات در جایگاه ریاست کنگره، به رقیب سیاسی ترامپ تبدیل شده بود، بخاطر آغاز جنگ تجاری با چین، تحریم شرکتهای فناوری چین، و رویارویی نظامی با چین در دریای جنوبی، ترامپ را تحسین می کرد.

او از مدافعان اصلی جدایی تایوان از چین است که سفر ماه عسل سیاسی اش به تایوان سروصدایی به پا کرد که به ناچار 2 روزه تایوان را ترک کرد.

آگاهان سیاسی معتقدند این ماه عسل تابستانه به تایوان یک اقدام خودسرانه نبوده و در هماهنگی کامل با سیاستهای مداخله جویانه دولت بایدن انجام شده است

  • 2022/08/16 15:17:06
  • GMT+08:00
  • /