باغ وحش شانگهای در این روزها
2022/08/16 15:31:57

هوای شانگهای این روزها   بسیار گرم و مرطوب است و در این بین کارکنان باغ وحش شانگهای هر کاری که از   دستشان برمی آید برای خنک کردن حیوانات باغ وحش انجام می دهند!

   

  • 2022/08/16 15:31:57
  • GMT+08:00
  • /