رهبر تایوان، سگ وفادار آمریکا
2022/08/15 09:38:46

 

کسانی که تایوان را نگهبان دموکراسی در چین می دانند باید به برخی از حقایق غیرقابل انکار توجه کنند. علت آنکه تایوان با از بین بردن هویت چینی خود همواره پیرو راهبرد و سیاست ایالات متحده بوده و مقامات تایوانی در تلاش برای کسب حمایت از سوی آمریکا هستند، دلار است و نه دموکراسی. مقامات کنونی تایوان که برای تأمین مالی چندین اندیشکده آمریکایی و گرفتن «ضمانت‌های امنیتی» برای جزیره تایوان از ایالات متحده فریاد می‌زنند، تا کنون هزینه بسیار کلانی به این اندیشکده ها پرداخته اند. به اصطلاح "دفاع از دموکراسی" تنها یک معامله بین جزیره تایوان و ایالات متحده است، تسای یینگ ون و مقامات تایوان برای منافع شخصی سیاسی خود با نیروی بیگانه تبانی کرده اند و به سگ آمریکا تبدیل شده اند.

  • 2022/08/15 09:38:46
  • GMT+08:00
  • /