زندگی در افغانستان و زخمهایی که هنوز بر جا مانده
2022/08/15 10:02:19

 با گذشت یک سال از خروج نیروهای ارتش آمریکا از #افغانستان ، اکنون خبرنگاران شبکه #سی_جی_تی_ان چین در حال بررسی آسیبها و دستاوردهای این خروج برای مردم عادی افغانستان و تغییرات این کشور جنگ زده در طول یک سال گذشته هستند. 
  • 2022/08/15 10:02:19
  • GMT+08:00
  • /