آغاز رزمایش مشترک نیروهای هوایی چین و تایلند
2022/08/15 16:03:15

تمرین آموزشی مشترک میان نیروهای هوایی چین و تایلند روز یکشنبه 14 آگوست (23 مرداد) در «پایگاه نیروی هوایی رویال اودورن» تایلند آغاز شد.

این رزمایش که «حمله شاهین 2022» نام گرفته، برای پنجمین مرتبه توسط دو طرف برگزار می‌شود.

طرف چینی، جت‌های جنگنده، جنگنده-بمب‌افکن و هواپیمای هشدار سریع را اعزام کرده و در عین حال طرف تایلندی جت‌های جنگنده و هواپیمای هشدار سریع را برای این تمرین آموزشی اعزام کرده است.

هدف رزمایش مشترک فوق، افزایش اعتماد متقابل و دوستی میان نیروهای هوایی دو کشور و تعمیق همکاری کاربردی دوجانبه به منظور حفاظت مشترک از امنیت و ثبات منطقه‌ای است.

«چِن جون» فرمانده اعزامی چین برای رزمایش مشترک در مراسم افتتاحیه این تمرین نظامی گفت: با تعمیق تمرین‌های آموزشی مشترک،‌ سطح فنی و تاکتیکی دو طرف بهبود خواهد یافت و فصل جدیدی از دوستی میان نیروهای هوایی چین و تایلند گشوده خواهد شد.

  • 2022/08/15 16:03:15
  • GMT+08:00
  • /