تسای یینگ ون، رهبر منطقه تایوان در سالهای گذشته چطور مردم را فریب داده است؟
2022/08/15 09:37:01

 

جوآنا لی، قانونگذار سابق منطقه تایوان چین در گفت و گو با وانگ گوان، مجری شبکه سی جی تی ان ( CGTN) چین به این نکته اشاره کرد که رهبران این جزیره در تلاش هستند تا با کمرنگ کردن اهمیت چین، فرهنگ چین، زبان چینی و میراث چینی، تاریخ تایوان را به میل خود بازنویسی کنند. هزینه جدایی طلبی تایوان از چین را چه کسی تقبل خواهد کرد؟ هزینه نسل‌های آینده که دیدگاه و تمایلشان به چین از نظر فرهنگی و اقتصادی تغییر خواهد کرد؟

  • 2022/08/15 09:37:01
  • GMT+08:00
  • /