زنان کابل کجا خرید می‌کنند؟
2022/08/14 14:54:37

«هوانگ یو» خبرنگار شبکه «سی جی تی ان» چین، سری به بازار «لیسه مریم» کابل زده جایی که بسیار مورد علاقه زنان در کابل پایتخت  افغانستان است.

او در این بازار به دنبال پاسخ سوال‌هایی مثل «کسب و کار اینجا چگونه است؟» و «زندگی زنان چه تغییراتی کرده؟» رفته است.

با ما همراه شوید تا نگاهی به این بازار بیندازیم. #دفتر_خاطرات_افغانستان

  • 2022/08/14 14:54:37
  • GMT+08:00
  • /