کاریکاتور| دست اندازی دوباره آمریکا به خاک چین
2022/08/14 14:11:33

دولت آمریکا سالهاست که به بهانه های حقوق بشری در تلاش است تا با ایجاد آشوب در منطقه تایوان، زمینه جدایی این بخش از خاک کشور چین را فراهم سازد. سفر نانسی پلوسی به تایوان، جدیدترین دست اندازی امریکا به این کشور و دخالت در امور داخلی چین است. ز

دولت آمریکا سالهاست که به بهانه های حقوق بشری در تلاش است تا با ایجاد آشوب در منطقه تایوان، زمینه جدایی این بخش از خاک کشور چین را فراهم سازد. سفر نانسی پلوسی به تایوان، جدیدترین دست اندازی امریکا به این کشور و دخالت در امور داخلی چین است.

  • 2022/08/14 14:11:33
  • GMT+08:00
  • /