انتظار آقای «شی» از برگزیدگان برنامه «شخصیت خوش اخلاق چین»
2022/08/14 18:10:13

 «شی جین پینگ»، رئیس جمهوری خلق  چین، روز شنبه 13 آگوست (22 مرداد) به «لی پی‌شنگ» و «هو شیائوچون»، کارکنان منطقه دیدنی هوانگشان در استان «آنهویی» نامه نوشت و انتظارات خود را از آنها برای ادامه ایفای نقش خود به عنوان «شخصیت خوش اخلاق چین» مطرح کرد.

 شی جین پینگ در نامه خود آورده: شما سال‌هاست که فضای بین صخره‌های کوه را تمیز می کنید، هر روز با عشق از کاج هزار ساله «ینگ که سونگ» و با محبت از کوه زیبای «هوانگشان» محافظت می‌کنید که نشان‌دهنده فداکاری کامل و سختکوشی شماست.

 وی تاکید کرد که ارزشمندترین ویژگی  «شخصیت خوش اخلاق چین»  ایجاد دستاوردهای خارق العاده در کارهای عادی است. امیدوارم به ایفای نقش خود به عنوان یک الگوی خوب ادامه دهید، فعالانه حقیقت،‌ خوبی و زیبایی را گسترشد دهید، انرژی مثبت را منتقل کنید، افراد بیشتری را در اطراف خود به انجام کارهای بهتری سوق دهید، و نور و اشتیاق خود را وقف رستاخیز ملت بزرگ چین نمایید.

 از سال 2008، دفتر کمیته مرکزی راهبری سازندگی تمدن معنوی، یک برنامه آنلاین با عنوان «پیشنهاد نمونه شخصیت خوش اخلاق چین» شروع کرده است. لی پیشنگ و هو شیائوچون که به نظافت و محافظت در منطقه دیدنی هوانگشان مشغولند به ترتیب در سال 2012 و 2021 به عنوان «شخصیت خوش اخلاق چین» انتخاب شده‌اند.

  • 2022/08/14 18:10:13
  • GMT+08:00
  • /