تاریخچه مساله تایوان
2022/08/14 11:47:35

 

کشور چین به تازگی همکاریهای نظامی ، قضایی و امنیتی با آمریکا را به حالت تعلیق درآورده است. اقدامی که نتیجه رفتار غیرقانونی نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در سفر به منطقه تایوان چین است. این روزها مسئله تایوان در صدر اخبار جهان  جای گرفته است. برای درک بهتر این رویداد باید نگاهی به گذشته بیاندازیم.  

  • 2022/08/14 11:47:35
  • GMT+08:00
  • /