یادداشت| سفر پلوسی به تایوان دخالت در سیاست های داخلی چین است
2022/08/14 16:25:26

 

آمریکا در مرز بندی سیاسی و مدیریت جهانی اقداماتی انجام می دهد تا منافع استکباری خود را توسعه دهد. سفر نانسی پلوسی- نماینده آمریکا به تایوان در جهت تحقق این راه قابل تامل است.

 امروز چین جزو کشورهایی است که حرف بسیاری برای گفتن در جوامع بین المللی به خصوص حوزه خاورمیانه و خلیج فارس دارد. همچنین در اقتصاد جهانی نیز تاثیرگذار است و تلاش برای رسیدن به رتبه اول اقتصادی دنیا را دارد.

 در کمپین اتحاد روسیه، ایران، گروه مقاومت و جریان های مقاومت در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه عموما طرفدار کشورهای مستقل است و در حقیقت چین کشوری ضد استکباری تحلیل می شود. حتی در اقتصاد درونی کشور آمریکا نیز اثرگزار است. به طور قطع بسیاری از سران آمریکا در حوزه های مختلف انتخاباتی اگر بخواهند پیروزی به همراه داشته باشند باید نقش چین را در کشور خود مرور کنند.

 به همین دلیل آمریکا سعی می کند با کشور چین به صورت بازدارنده برخورد کند. از سوی دیگر چین به دنبال استقلال تایوان به عنوان جزیی از کشورش است و سازمان بین المللی بخصوص کشورهای ایران، روسیه و ترکیه در این مسیر قرار گرفته اند. با این سفر پلوسی، آمریکا می خواهد کشورها دیگر را به سوی کشور خود مرز بخشی و صف بندی کند که البته توان این کار را ندارند.

 اینکه مقامات آمریکایی گفته بودند؛ دولت آمریکا نتوانسته، این سفر را لغو کند اشتباه است، چرا که مطمئنا سفر پلوسی از سوی دولت آمریکا پشتیبانی می شود. 

 این موضوع مغایر با دیدگاه های استعماری آمریکا است. دولت آمریکا در حوزه بین الملل صراحت ندارند و این عدم صراحت را جزیی از روش های دیپلماتیکی کشورشان می دانند. این روش ها را در دیگر اقداماتشان نیز می توان مشاهده کرد، همانند برجام که افرادی به صورت مستقل با ایران مذاکره می کردند و بعد آمریکا مسئولیت آن مذاکره را نمی پذیرفت. این بازی های تاکتیکی آمریکا است و در حوزه های مختلف آن را می توان دید.

 به طور قطع سران و بزرگان آمریکا در جریان سفر پلوسی بودند و قطعا این سفر به عنوان نقص جدی اصل چین واحد تلقی می شود. سفر پلوسی دخالت بر سیاست های داخلی کشورهای مفتخر و قدرتمند همانند چین است و آمریکا باید از این نوع سفرها خودداری کند. همچنین از دخالت در امور کشورها نیز به صورت جدی عقب نشینی کند.

 چین یک کشور قدرتمند است و حتما این اقدام آمریکا را جوابگو خواهد بود. چرا که وقتی آمریکا در کشورهای بزرگی همانند چین دخالت می کند، مطمئنا زمینه را برای اقدام متقابل این کشور فراهم می کند. چین نیز این کار را به نحوه احسنت انجام خواهد داد و از منافع خود دست بر نمی دارد و رفتار خبیث آمریکا را جواب خواهد داد.

  نویسنده: علی بابایی کارنامی - گروه پارلمانی دوستی ایران و چین - نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی ایران

 مطلب بالا صرفا نظرات شخصی کارشناس محترم است و به معنای رد یا تایید از سوی بخش فارسی رادیو و تلویزیون مرکزی چین یا منعکس کننده موضع رسمی آن نیست.

 

  • 2022/08/14 16:25:26
  • GMT+08:00
  • /