سرزمین عجایبِ چشم‌نواز در انتظار شما
2022/08/13 16:37:35

روستاهای ساده‌ای که با کوه‌های مرتفع و پستِ پوشیده‌شده از جنگل‌های سبزرنگ احاطه شده، تصویری شاعرانه و زیبا در شهرستان «آئوجای» در منطقه «وانشان» شهر «تونگ رن» در استان «گویی جوئو» ترسیم کرده است.

در یک روز معمولی تابستانی، وقتی قدم در آئوجای بگذارید شاهد خورشید صبحگاهی و درخشش آن در مزارع پر گل هستید که که همزمان بر سر روستاییانی که به کشت و کار می‌پردازند، می‌تابد. وقتی غروب فرا برسد و هوا تاریک شود، مردم آتش روشن می‌کنند و غذا می‌پزند. این صحنه‌ها را عمیقا تصور کنید و خود را از شلوغی دنیای صنعتی امروز برهانید و در زندگی ساده روستایی غرق کنید.

در یک صبح دل انگیز میانه تابستان، از تختخواب پایین بیایید و روی یکی از کوه‌های آئوجای بایستید تا ابرهای در حال عبور را حس کنید، از گرمای طلوع خورشید حظ ببرید و به کوه‌های سر به آسمان افراشته که در میانشان رودهای جاری است، نگاهی بیاندازید، این همان سرزمین عجایب‌ِ چشم‌نوازی است که انتظار شما را می‌کشد.

  • 2022/08/13 16:37:35
  • GMT+08:00
  • /