بازدید از سکونتگاه های موقت کابل
2022/08/12 10:44:55

همزمان با نخستین سالگرد خروج ایالات متحده از افغانستان، خبرنگاران شبکه سی جی تی ان چین به مناطق مختلف افغانستان رفتند تا با وضعیت واقعی زندگی مردم آشنا شوند. 

«جوئو جیائو شین» خبرنگار سی جی تی ان به یک سکونتگاه موقت در نزدیکی شهر کابل پایتخت افغانستان رفته تا با خانواده «نظاره» دیدار کند که بیش از شش سال است در این سکونتگاه زندگی می کنند. با وجود کمبود آب، برق و امکانات مناسب برای زندگی، لبخند همچنان بر چهره کودکان این خانواده دیده می شود.

تا پایان سال 2021، حداقل سه میلیون نفر از مردم افغانستان در کشور خود بی خانمان شده اند. #CGTN #دفتر_خاطرات_افغانستان

  • 2022/08/12 10:44:55
  • GMT+08:00
  • /