آغاز فصل برداشت گلابی خاردار در مصر
2022/08/12 14:37:46

هر سال تابستان مصری ها به استقبال فصل برداشت گلابی خاردار می روند که یکی از میوه های فصلی این کشور است و به آن گلابی کاکتوسی هم می گویند.


این میوه با وجود پوشیده بودن پوستش از خار بسیار تازه و خوشمزه است و در میان مصری ها طرفداران زیادی دارد. دستفروش ها در خیابان های مصر به خریداران این میوه کمک می کنند از شر خارهای آن خلاص شوند. چشیدن مزه گلابی خاردار در خیابان های قاهره یکی از تجربه های ویژه گردشگران نیز به شمار می رود.


  • 2022/08/12 14:37:46
  • GMT+08:00
  • /